ทีละโมเลกุล…การดักจับคาร์บอนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแยกโมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซที่ปล่อยออกมาก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเป็นเรื่องพูดง่ายแต่ทำได้ยาก

การดักจับและกักเก็บคาร์บอน (carbon capture and storage – CCS) มีศักยภาพในการช่วยให้โรงไฟฟ้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เทคโนโลยี CCS ในโรงไฟฟ้าขนาด 500 เมกะวัตต์ สามารถขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากพอที่จะชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่รถยนต์จำนวนหลายแสนคันผลิตออกมาในแต่ละปี

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใช้เทคโนโลยี CCS มานานหลายปีแล้ว แต่ความร่วมมือระหว่างบริษัท ฟิวเซลล์ เอเนอร์จี และเอ็กซอนโมบิล คือการพัฒนาเทคโนโลยี CCS ใหม่ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมในขณะที่กำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ลองดูว่าการดักจับคาร์บอนสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าได้อย่างไร แล้วเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับการปล่อยก๊าซจากรถยนต์และบ้านเรือน

Tags:   carbon captureCCSclimate changeemissions
You may also like Text

สำรวจเพิ่มเติม