ที่นั่น..คือป่าดงดิบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเทศปาปัวนิวกินี ซึ่งมีขนาดครึ่งหนึ่งของเกาะนิวกินีขนาดยักษ์ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย เป็นผลงานชิ้นเอกด้านนิเวศวิทยา โดยเป็นแหล่งป่าฝนเขตร้อนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ซึ่งมีพันธุ์พืชและสัตว์ที่แตกต่างกันมากกว่า 200,000 ชนิด และมีแหล่งก๊าซธรรมชาติสำรองอยู่มากมาย

แต่ยังมีอาณาบริเวณพิเศษที่ทอดยาว 300 กิโลเมตร จากภูมิภาคไฮแลนดส์ที่สูงตระหง่านของปาปัวนิวกินีลาดลงไปจรดชายฝั่ง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครเข้าถึงและแทบจะไม่มีการสัญจรผ่าน ครอบคลุมแถบลุ่มน้ำคิโครีและเทือกเขาไฮดส์ และจากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างกว้างขวาง มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่อาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก

ในปีพ.ศ. 2548 ซึ่งมากกว่าหนึ่งทศวรรษก่อนที่โครงการก๊าซธรรมชาติเหลวในปาปัวนิวกินี (PNG LNG) ของเอ็กซอนโมบิลจะเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง บริษัทและหน่วยงานพันธมิตรได้ส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปทำบัญชีรายการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ห่างไกลนี้

ในระหว่างการสำรวจดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของพืชและสัตว์ในพื้นที่อย่างระมัดระวัง ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่กำลังจะมีขึ้น งานนี้อาศัยความละเอียดถี่ถ้วนและใช้เวลามาก แต่ทำให้มีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีสำหรับการอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคนั้นร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในอนาคต การสำรวจของ PNG LNG ยังส่งผลให้เกิดการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ ๆ ในป่าอีกหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพืชและกบต่าง ๆ

“กระบวนการที่เอ็กซอนโมบิลใช้ในการเข้าไปเก็บข้อมูลและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการเผยให้เห็นการค้นพบใหม่ ๆ มากมาย” สตีฟ ริชาร์ด นักวิจัยอิสระซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสำรวจอย่างถี่ถ้วนที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548นึกย้อนกลับไป “ป่าบนเทือกเขาไฮดส์มีเสน่ห์น่าหลงใหลมากเป็นพิเศษ ผมไม่เคยเห็นนกปักษาสวรรค์อยู่ในที่เดียวกันมากมายอย่างนี้มาก่อน” ริชาร์ดเสริม

ตอนนี้คุณสามารถชมภาพสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้เช่นกัน คลิกภาพด้านล่างแล้วคุณจะตื่นตากับสัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำคิโครีของปาปัวนิวกินีกันได้เลย

This male crested satinbird, Cnemophilus macgregorii, lives in the moss forest high on Hides Ridge. Dark chocolate below and orange above, a groove in its crown conceals 4-6 curved crest feathers that are raised in display to the female.
Living high in the rainforest canopy, this Sauron tree frog, Litoria sauroni, is rarely seen. It has extensive webbing between the fingers and is probably capable of gliding from tree to tree.
Living high in the rainforest canopy, this Sauron tree frog, Litoria sauroni, is rarely seen. It has extensive webbing between the fingers and is probably capable of gliding from tree to tree.
New Guinea’s Gouria pigeons are the largest in the world, and with its wonderful crown of feathers, this Scheepmaker's Crowned Pigeon (Goura scheepmakeri) is surely one of the most spectacular.
Among the numerous biological treasures discovered for the first time is this little gem, a Rhododendron species from Hides Ridge.
The green tree python, Morelia viridis, is a harmless snake found in the lowlands and foothills of the Kikori Basin. Juveniles are normally yellow, but as they grow, they change color to bright green.
Lush tropical rainforest blankets the rugged terrain surrounding Wasi Falls in the lower Kikori Basin.
Diadem horseshoe bats, Hipposideros diadema, are extremely adept predators. With the help of their highly specialized “nose-leaf,” they use echolocation to detect small flying insects, swooping down from a hidden perch to snatch their prey from midair.
A splash of color within the dripping moss forest of Hides Ridge revealed this Dendrobium orchid, one of about 3,000 orchid species so far known to occur on the island of New Guinea. New species of orchids are discovered here every year!
A jewel of the New Guinea rainforest, the diminutive, blue-footed king bird of paradise, Cicinnurus regius, is more often heard than seen in the lowland forests of the Kikori Basin.
The bizarre appearance of this spike-nosed tree frog, Litoria prora, is matched by its unusual breeding behavior. These frogs will glue their eggs to the underside of rainforest foliage, where the embryos will develop before dropping into a forest pool below.
Tags:   PNGPNG LNG
You may also like Text

สำรวจเพิ่มเติม