ที่นั่น..คือป่าดงดิบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเทศปาปัวนิวกินี ซึ่งมีขนาดครึ่งหนึ่งของเกาะนิวกินีขนาดยักษ์ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย เป็นผลงานชิ้นเอกด้านนิเวศวิทยา โดยเป็นแหล่งป่าฝนเขตร้อนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ซึ่งมีพันธุ์พืชและสัตว์ที่แตกต่างกันมากกว่า 200,000 ชนิด และมีแหล่งก๊าซธรรมชาติสำรองอยู่มากมาย

แต่ยังมีอาณาบริเวณพิเศษที่ทอดยาว 300 กิโลเมตร จากภูมิภาคไฮแลนดส์ที่สูงตระหง่านของปาปัวนิวกินีลาดลงไปจรดชายฝั่ง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครเข้าถึงและแทบจะไม่มีการสัญจรผ่าน ครอบคลุมแถบลุ่มน้ำคิโครีและเทือกเขาไฮดส์ และจากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างกว้างขวาง มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่อาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก

ในปีพ.ศ. 2548 ซึ่งมากกว่าหนึ่งทศวรรษก่อนที่โครงการก๊าซธรรมชาติเหลวในปาปัวนิวกินี (PNG LNG) ของเอ็กซอนโมบิลจะเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง บริษัทและหน่วยงานพันธมิตรได้ส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปทำบัญชีรายการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ห่างไกลนี้

ในระหว่างการสำรวจดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของพืชและสัตว์ในพื้นที่อย่างระมัดระวัง ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่กำลังจะมีขึ้น งานนี้อาศัยความละเอียดถี่ถ้วนและใช้เวลามาก แต่ทำให้มีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีสำหรับการอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคนั้นร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในอนาคต การสำรวจของ PNG LNG ยังส่งผลให้เกิดการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ ๆ ในป่าอีกหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพืชและกบต่าง ๆ

“กระบวนการที่เอ็กซอนโมบิลใช้ในการเข้าไปเก็บข้อมูลและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการเผยให้เห็นการค้นพบใหม่ ๆ มากมาย” สตีฟ ริชาร์ด นักวิจัยอิสระซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสำรวจอย่างถี่ถ้วนที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548นึกย้อนกลับไป “ป่าบนเทือกเขาไฮดส์มีเสน่ห์น่าหลงใหลมากเป็นพิเศษ ผมไม่เคยเห็นนกปักษาสวรรค์อยู่ในที่เดียวกันมากมายอย่างนี้มาก่อน” ริชาร์ดเสริม

ตอนนี้คุณสามารถชมภาพสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้เช่นกัน คลิกภาพด้านล่างแล้วคุณจะตื่นตากับสัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำคิโครีของปาปัวนิวกินีกันได้เลย

Tags:   PNGPNG LNG
You may also like Text

สำรวจเพิ่มเติม