โลกเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านพลังงานอยู่สองเรื่อง จะตอบสนองความต้องการพลังงานที่กำลังเติบโตทั่วโลกในขณะที่จัดการกับความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเวลาเดียวกันได้อย่างไร

หัวใจในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ จะเป็นการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการพัฒนาพลังงาน ทุกวันนี้เอ็กซอนโมบิลประกาศมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซอย่างถี่ถ้วนเพื่อทำเรื่องนี้ให้เป็นผลสำเร็จ

ภายในปี พ.ศ. 2563 บริษัทมีแผนจะลดการเผาทิ้งก๊าซธรรมชาติส่วนเกินลงร้อยละ 25 และลดการปล่อยก๊าซมีเทนลงร้อยละ 15 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนอย่างละเอียดที่ยังรวมถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการหาทางออกด้านพลังงานเพื่อให้มีการปล่อยก๊าซน้อยลงด้วย

เอ็กซอนโมบิลมีเครื่องมือที่รวบรวมไว้สำหรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหลายอย่าง ตั้งแต่ระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งนำความร้อนที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ใหม่ตรงจุดอื่น ไปจนถึงการพัฒนาสาหร่ายเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เอ็กซอนโมบิลใช้เงินกว่า 9 พันล้านเหรียญสหรัฐในการหาทางออกด้านพลังงานที่มีการปล่อยก๊าซน้อยลง

ชมวีดิทัศน์ของเราและภาพข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ในการสนองตอบความต้องการพลังงานของโลกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลังงานที่กำหนดอนาคตของอินเดีย
การอนุรักษ์เริ่มต้นจากท้องทะเลไปจนถึงชายฝั่ง
อีเทน: องค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต