ตามข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ  ในปีพ.ศ. 2593 ประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 65 จะอาศัยอยู่ในเมือง  การขยายตัวเป็นสังคมเมืองมากขึ้นและชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนและอินเดีย จะช่วยขับเคลื่อนความต้องการใช้พลังงานของโลกให้สูงขึ้น แม้จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังที่สรุปไว้ในภาพรวมอนาคตพลังงานประจำปี พ.ศ. 2560 ของเอ็กซอนโมบิล การผลักดันให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกำลังดำเนินไปด้วยดี โดยรัฐบาลต่าง ๆ กำลังนำวิธีแก้ปัญหาที่ใช้นวัตกรรมและมีความยั่งยืนไปดำเนินการให้บรรลุผลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตในเมือง


 

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลังงานที่กำหนดอนาคตของอินเดีย
การอนุรักษ์เริ่มต้นจากท้องทะเลไปจนถึงชายฝั่ง
อีเทน: องค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต