การเปลี่ยนสาหร่ายให้เป็นเชื้อเพลิงที่แพร่หลายสำหรับการขนส่งในราคาที่เหมาะสมและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำยังคงเป็นเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม Viridos ที่ลาโฮย่า แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาสังเคราะห์ และเอ็กซอนโมบิลยังคงเชื่อว่าความฝันอาจกลายเป็นจริงได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมทั้งสองบริษัทจึงต่อสัญญาที่จะทำงานวิจัยร่วมกันในการใช้สาหร่ายผลิตพลังงานสะอาดที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ บริษัททั้งสองแห่งนี้เริ่มทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552

เอ็กซอนโมบิลและ Viridos จะมุ่งศึกษาต่อไปว่าจะค่อย ๆ กระตุ้นสาหร่ายให้ผลิตไขมันมากขึ้นได้อย่างไร การสร้างไขมันเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สามารถเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำได้ ซึ่งหมายความว่าการกระตุ้นให้สร้างไขมันจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนสาหร่ายให้เป็นแหล่งพลังงานที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์

วิเจย์ สวารัป รองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอนโมบิล กล่าวว่า การขยายเวลาความร่วมมือนี้ จะทำให้บริษัททั้งสองแห่ง “เดินหน้าต่อไปบนเส้นทางที่สามารถขยายขนาดและพัฒนาต่อได้ในเชิงพาณิชย์ในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองความต้องการของอนาคต”

เชิญชมวีดิทัศน์ของเรา เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับความร่วมมือของ Viridos กับเอ็กซอนโมบิล และความก้าวหน้าในงานวิจัย

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลังแห่งสาหร่าย
การตอบสนองไวรัสโคโรนา: รับมือความท้าทายใหม่ของเรา
CCS คืออะไร?