*ณ กันยายน พ.ศ. 2564 Synthetic Genomics ดำเนินการภายใต้ชื่อ Viridos, Inc.

Viridos และเอ็กซอนโมบิล ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเพื่อเปลี่ยนสาหร่ายให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ นับเป็นโครงการที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ และกระตุ้นให้เกิดการค้นพบและพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญ ๆ

งานวิจัยในตอนนี้เกี่ยวข้องกับฟาร์มในแคลิฟอร์เนียด้วย ซึ่งในอีกสองสามปีข้างหน้า นักวิจัยจะเพาะพันธุ์สาหร่ายในปริมาณที่มากกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้ในห้องปฏิบัติการที่ผ่านมามาก การผนวกความรู้จากงานที่ทำมาอย่างต่อเนื่องในห้องปฏิบัติการกับงานวิจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคสนามเข้าด้วยกัน อาจนำไปสู่ความสามารถทางเทคนิคที่จะผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายได้ 10,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี พ.ศ. 2568 นักวิจัยจะทำงานในฟาร์มเพื่อให้เข้าใจตัวแปรพื้นฐานต่าง ๆ ทางวิศวกรรม รวมถึงความหนืดและการไหล ซึ่งไม่สามารถทำซ้ำได้ง่ายในห้องปฏิบัติการ งานนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจว่าจะนำเทคโนโลยีไปใช้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร

เป้าหมายสำหรับอนาคตคือการสร้างทรัพยากรที่ใช้งานได้จริงที่จะสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกได้ในวันหนึ่ง

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

จัดการขยะพลาสติก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชน
ไฮโดรเจนสีน้ำเงินและไฮโดรเจนสีเขียวคืออะไร?