ถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่น เครื่องยนต์กลไกที่ซับซ้อนของกังหันลมจะประสบปัญหาในการผลิตกระแสไฟฟ้า และถ้ากังหันบางตัวมีความสูงเท่ากับหอบิกเบนในกรุงลอนดอน การซ่อมบำรุงรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นง่าย ๆ ก็อาจก่อให้เกิดประสบการณ์ที่น่าหวาดหวั่นได้ ในฐานะหนึ่งในบริษัทจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นสำหรับกังหันลมรายใหญ่ที่สุดของโลก เรามีความรู้ในเรื่องนี้พอสมควร

มีกังหันจำนวนเกือบ 105,000 ตัวที่เดินเครื่องอยู่ในประเทศจีน ไม่มีประเทศใดมีมากกว่านี้

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจะต้องปีนขึ้นกังหันเหล่านี้รวมกัน 630,000 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 20 ปีของอายุการใช้งาน เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นตามระยะเวลาที่เหมาะสม

นั่นคือในกรณีที่ไม่ได้ใช้น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ของเราซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่า และสามารถลดปริมาณการใช้ให้เหลือเพียงครึ่งเดียว ตอนนี้ น้ำมันหล่อลื่นของเราเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับกังหันลมประมาณ 40,000 ตัวทั่วโลก

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลังงานที่กำหนดอนาคตของอินเดีย
การอนุรักษ์เริ่มต้นจากท้องทะเลไปจนถึงชายฝั่ง
อีเทน: องค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต