แหล่งก๊าซบาราคูตาที่ลุ่มน้ำกิปส์แลนด์ได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับแหล่งก๊าซนอกชายฝั่งที่มีการขุดเจาะขึ้นครั้งแรกเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว

การพัฒนาบาราคูตาตะวันตกเป็นข่าวดีสำหรับชายฝั่งตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งพึ่งพาปริมาณก๊าซจากลุ่มน้ำกิปส์แลนด์ราวร้อยละ 40 แหล่งก๊าซบาราคูตาตะวันตกจะทำให้บริษัทร่วมทุน Esso-BHP Gippsland Basin สามารถจัดหาก๊าซให้กับตลาดก๊าซในประเทศออสเตรเลียในบริเวณดังกล่าวได้ โดยคาดว่าจะสามารถส่งก๊าซได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เอสโซ่ออสเตรเลียประกาศว่าได้มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้วที่จะลงทุนพัฒนาแหล่งก๊าซบาราคูตาตะวันตก  ซึ่งจะทำให้บริษัทมีบทบาทในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทร่วมทุน Gippsland Basin ได้ลงทุนเป็นเงินจำนวนกว่า 5,500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงโครงการนอกชายฝั่งคิปเปอร์ ทูนา เทอร์รัม และโรงงานปรับปรุงคุณภาพก๊าซที่ลองฟอร์ดด้วย

การลงทุนครั้งล่าสุดทำให้เอสโซ่ออสเตรเลีย และหุ้นส่วนสามารถตอบรับความต้องการด้านพลังงานของออสเตรเลียได้อย่างต่อเนื่อง

ริชาร์ด โอเวน ประธาน บริษัทเอ็กซอนโมบิลประเทศออสเตรเลียให้สัมภาษณ์ว่า “เราจะยังคงใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า พร้อมทั้งความชำนาญและความเข้าใจลุ่มน้ำกิปส์แลนด์เป็นเวลาหลายทศวรรษ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรนี้อย่างเต็มศักยภาพ”

คาดว่าเมื่อมีการจัดส่งก๊าซใหม่แล้ว  แหล่งบาราคูตาตะวันตก  จะจัดหาก๊าซได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 ถึง 10 ของความต้องการก๊าซทั้งหมดในบริเวณนี้ในอนาคต

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

สตรีในแวดวงวิทยาศาสตร์: การเปลี่ยนกรอบความคิดเกิดจากการตระหนักรู้
เชื้อเพลิงสดจากฟาร์ม
นักอ่านจากท้องทุ่ง มอบพลังแห่งการรู้หนังสือสู่เกษตรกรหญิงในประเทศจีน