สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานในพื้นที่ชายฝั่ง Gulf Coast

ข่าวสาร

ในพิธีวันนี้ที่เบย์ทาวน์ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เอ็กซอนโมบิล และตัวแทนจากวิทยาลัยชุมชน 9 แห่งในฮุสตัน ได้มอบทุนการศึกษามูลค่า 45,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับพัฒนาแรงงานที่มีทักษะ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่ง เงินสนับสนุนดังกล่าว ทำให้ยอดเงินสนับสนุนสำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพในพื้นที่ชายฝั่งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา รวมเป็นเงินถึง 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

นี่คือเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจของเอ็กซอนโมบิลที่จะพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง Gulf Coast ในโครงการ Growing the Gulf

ทั้งนี้ เป็นเพราะการกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามแนวพื้นที่ชายฝั่ง Gulf Coast หลังจากมีการใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติวิธีนำพลังงานจากชั้นหินมาใช้ในสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงหลายหมื่นอัตราเพื่อป้อนตลาดในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่จะถึงนี้

และนั่นคือเหตุผลที่เอ็กซอนโมบิลได้ริเริ่มจัดโครงการ ฝึกอบรมอาชีพที่เมืองฮุสตันในปี พ.ศ. 2556 เนื่องด้วยความกังวลว่าอาจเกิดการขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมาก เราจึงได้พยายามพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีความต้องการแรงงานที่เชี่ยวชาญทางเทคนิคขึ้นอย่างมาก

ผลที่ได้คือโครงการริเริ่มด้านปิโตรเคมีสำหรับวิทยาลัยชุมชน

ในช่วงสี่ปีนับตั้งแต่เริ่มโครงการความร่วมมือนี้ เอ็กซอนโมบิลได้ลงทุนเงินเป็นจำนวนมาก  เพื่อฝึกอบรมแรงงานที่มีทักษะในด้านการเชื่อม, การจัดวางท่อ, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  เทคโนโลยีไฟฟ้า การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในปีนี้ เราได้ลงทุนเงิน 200,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว

นอกจากนี้ การลงทะเบียนเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีในสถาบันที่เข้าร่วมโครงการนั้นเพิ่มขึ้น 61 เปอร์เซ็นต์ เป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าโครงการนี้สัมฤทธ์ผล

ความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะเงินเดือนเฉลี่ยสำหรับงานสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Science, Technology, Engineering, Mathematics หรือ STEM) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่รัฐเท็กซัสอยู่ที่ประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐต่อปี โครงการริเริ่มด้านปิโตรเคมีสำหรับวิทยาลัยชุมชนจึงช่วยตอบสนองความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงกับประชาชนในท้องถิ่นที่เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสร้างโอกาสการทำงานได้อย่างแท้จริง

กุญแจสำคัญในครั้งนี้คือความมุ่งมั่นของเอ็กซอนโมบิลในการช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่ง Gulf Coast เรากำลังวางแผนที่จะลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 10 ปีที่จะถึงนี้ เพื่อสร้างและขยายโรงงาน 11 แห่งในบริเวณชายฝั่งรัฐเท็กซัสและรัฐลุยเซียนา

ตลอดศตวรรษที่ผ่านมา เอ็กซอนโมบิล เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่ง Gulf Coast การลงทุนเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะอยู่ที่นั่นไปอีกนาน

นี่คือข่าวดีสำหรับทั้งภูมิภาคเพราะเมื่อเราขยายการลงทุน  รัฐบาลท้องถิ่นก็จะได้รับภาษีเพิ่มขึ้นด้วย

และนั่นก็หมายรวมถึงการจ้างงานที่ให้เงินเดือนสูงสำหรับคนเป็นจำนวนมาก

มีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า พื้นที่ชายฝั่ง Gulf Coast ได้กลายเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐอเมริกา” ซึ่งเอ็กซอนโมบิลได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากห้องเรียน

You may also like Text

สำรวจเพิ่มเติม