ภาพของอาหารทะเลสดๆ มากมาย หาดทรายสีขาว และน้ำทะเลที่ใสสะอาด

เป็นสิ่งแรกที่ผู้คนนึกถึงเมื่อพูดถึงประเทศไทย จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู

 

การคงความสวยงามและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเลไว้

เป็นสิ่งที่ผู้คนในท้องถิ่นให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะหลายคนอาศัยท้องทะเลเพื่อการดำรงชีพ

บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยการสนับสนุนการทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว

รวมไปถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ในกิจกรรมจิตอาสาที่โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาและกิจกรรมที่จัดร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น

 

“การเติมสัตว์น้ำอย่างปลาและกุ้งกลับสู่ทะเล

จะช่วยชดเชยฐานทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค” อมรศักดิ์ ปัญญาเจริญศรี

หัวหน้ากลุ่มชาวประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชากล่าว

 

บริษัทและกลุ่มชาวประมงอ่าวอุดมต้นแบบ ร่วมกันทำซั้งเชือกบ้านปลาเป็นการเลียนแบบสาหร่ายทะเล

ซั้งเชือกเหล่านี้ จะมีปลาตัวเล็กๆ เข้ามาอาศัย และล่อปลาตัวใหญ่ที่เป็นปลาเศรษฐกิจ อย่าง ปลาสาก ปลาเก๋า

และปลาอั้งเกย เข้ามา ซึ่งมีประโยชน์ต่อทั้งระบบนิเวศและกลุ่มชาวประมงในท้องถิ่น

 

เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศอันหลากหลายของประเทศไทย

เราร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่ป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งและช่วยกรองน้ำเสียได้ บริษัทได้สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำ

และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้น

 

ในขณะเดียวกัน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ยังช่วยส่งเสริมแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยที่เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมีผู้เยี่ยมชมมากกว่า 400,000 คนต่อปี

เปิดโอกาสให้เด็กๆ และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด

 

“เราเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมากกว่าแค่ตู้ปลา” ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพากล่าว “เราอยากให้เด็กๆ

เข้าใจว่าทุกการกระทำของเขามีผลต่อโลกทั้งใบในภาพรวม”

 

และพวกเขาก็เข้าใจดี จิตอาสาน้อยใหญ่ต่างได้รับแรงบันดาลใจ

และร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทยเพื่อให้ยั่งยืนสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

จากขยะสู่กระแสไฟ
พลังงานที่กำหนดอนาคตของอินเดีย
อีเทน: องค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต