การดักจับและกักเก็บคาร์บอน

การดักจับและกักเก็บคาร์บอน

การลดการปล่อยก๊าซ - การดักจับและกักเก็บคาร์บอน
กลับไปสู่สิ่งที่เป็นพื้นฐาน: เทคโนโลยีที่กำลังช่วยให้โลกปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ได้สำเร็จ